شانگهای ، چین از 1990 تا 2010

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

دبی ، امارات متحده عربی سال 1990 ، 2003 و 2007

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 بانكوك ، تایلند از 1990 تا 2007

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

پاناما سیتی در پاناما ، از سال 1930 تا 2009

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 لندن سال 1975 تا 2006

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 توكیو ، ژاپن از سال 1960 تا 2010

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 آتلانتا ، آمریكا از سال 1964 تا 2004

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 لاس وگاس ، آمریكا از 1954 تا 2009

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 پاریس ، فرانسه در سال های 1960 و 2006

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

  نیویورك در سال های 1954 ، 1984 ، 2009

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)

 

 شینزن ، چین از سال 1980 تا امروز

روند رشد شهر های بزرگ (15 عكس)